Strefy tematyczne

Poznaj strefy tematyczne

Wychodząc naprzeciw potrzebom gości Targów SYMAS® i MAINTENANCE, w ciągu ostatnich lat stworzyliśmy 8 stref tematycznych, które pozwolą na łatwiejsze znalezienie specjalistycznych produktów i usług oferowanych przez wystawców. Zakres tematyczny każdej ze stref powiązany jest albo z konkretną grupą produktów i usług (np. ATEX, outsourcing, UR), bądź też z rozwiązaniami skierowanymi do konkretnej branży przemysłu (np. strefa cementowo-wapiennicza, mining).

 • W trosce o najważniejszy element w każdym zakładzie produkcyjnym, jakim jest bezpieczeństwo, na Targach SYMAS® i MAINTENACE została zorganizowana strefa ATEX. W jej ramach Wystawcy prezentują urządzenia i rozwiązania z zakresu:

  • zabezpieczenia przeciwwybuchowe (czujniki ciśnienia, zapylenia, klapy bezpieczeństwa, urządzenia odpowietrzające, odsprzęgające, zasuwy odcinające, uziemienia elektrostatyczne);
  • zabezpieczenia procesowe (płytki bezpieczeństwa, zawory bezpieczeństwa, zawory oddechowe, przerywacze płomieni, przerywacze detonacji i deflagracji);
  • systemy odpylania i filtrowentylacji powietrza;
  • inne urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów;
  • usługi dla branży (szkolenia, tworzenie dokumentacji, audyt i certyfikacja).
 • Specjalna strefa technologii dla przemysłu cementowo-wapienniczego, skierowana do odbiorców z cementowni, betoniarni, kopalni kruszyw, producentów materiałów budowlanych. Wystawcami Strefy są producenci i dostawcy maszyn i urządzeń używanych do:

  • wydobycia, transportu i przeładunku surowców skalnych;
  • kruszenia i homogenizacji;
  • przemiału i wypału surowca;
  • magazynowania (silosy);
  • redukcji zużycia energii i emisji CO2;
  • projektowania i realizacji inwestycji dla przemysłu cementowo-wapienniczego;
  • bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
  • transportu i spedycji kruszyw, cementu, materiałów budowlanych​​.
 • Koncepcja Przemysłu 4.0 stała się obecnie jednym z najgorętszych tematów dotyczących automatyzacji, robotyzacji czy utrzymania ruchu. Mimo, że stanowi ona kontynuację rozwoju technologicznego z ostatnich kilku dekad, to wprowadza wiele rewolucyjnych zmian. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego przemysłu na Targach SYMAS® i MAINTENANCE obecna jest strefa Przemysł 4.0, w której prezentowane są rozwiązania w zakresie:

  • zaawansowanego oprogramowania do przetwarzania i analizy danych z produkcji i UR,
  • systemów diagnostyki i monitoringu opartych na sztucznej inteligencji,
  • inteligentnych czujników,
  • systemów mechatronicznych i informatycznych wyposażonych w globalną łączność,
  • wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości,
  • autonomicznych pojazdów,
  • nowoczesnych systemów wytwarzania,
  • mobilnych interfejsów,
  • robotów i maszyn o rozszerzonej inteligencji.
 • Panuje przekonanie, że outsourcing stanowi zjawisko dość powszechne, bowiem znajduje zastosowanie w ponad 80% przedsiębiorstw. Podstawowymi korzyściami outsourcingu jest dostęp do fachowców i redukcja kosztów. Oprócz tego ważna pozostaje możliwość koncentrowania się na kluczowej działalności firmy oraz dostęp do zasobów i know-how o zewnętrznym pochodzeniu.

  W strefie outsourcingu zaprezentują się firmy świadczące usługi całościowego lub częściowego Utrzymania Ruchu m.in. w takich obszarach jak:

  • gospodarka smarno-olejowa,
  • diagnostyka stanu maszyn,
  • czyszczenie przemysłowe, czyszczenie specjalistyczne,
  • przeglądy, naprawy i remonty maszyn,
  • zarządzanie gospodarką magazynową,
  • efektywność energetyczna i gospodarka mediami przemysłowymi,
  • gospodarki płynami przemysłowymi, utylizacji odpadów przemysłowych,
  • integracja sterowania, automatyki i robotyki,
  • relokacja i reinstalacja linii produkcyjnych,
  • zarządzanie infrastrukturą około przemysłową,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji procesów,
  • specjalistyczne szkolenia kadry technicznej on-site.
 • W procesach obróbki czy produkcji materiałów sypkich niejednokrotnie występuje zjawisko dużej różnorodności rozmiarów cząstek ziaren. Dlatego też specjaliści coraz częściej szukają najbardziej efektywnej metody oddzielania grubych i drobnych frakcji materiału sypkiego. Odpowiedzią na ich problemy jest nowa strefa tematyczna skierowana do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych projektowaniem, rozwojem, zakupem i sprzedażą urządzeń oraz usług związanych z filtrowaniem i separacją. W Strefie FILTRY zaprezentowane zostaną:

  • systemy analizy cząsteczek (np. cząsteczek pyłów);
  • ceramika porowata;
  • elementy filtrów;
  • filtry (różnych rodzajów);
  • materiały filtracyjne;
  • kolektory pyłu;
  • odpylacze;
  • separatory ciał stałych od cieczy.
 • W sektorze górniczym sprzęt ma poprawnie funkcjonować w warunkach trudnych, a jego praca musi być niezawodna. To dla producentów, dystrybutorów i dostawców usług dla górnictwa została utworzona strefa Mining. Jest to miejsce dla firm, które dostarczają podzespoły stosowane m.in. w koparkach czerpakowych, wywrotkach wagonów, taśmach przenośnikowych, silosach, lejach oraz windach. Jednocześnie wystawcami strefy Mining są firmy, które posiadają urządzenia do wydobywania, przechowywania i transportu surowców, takich jak węgiel, rudy, sól czy żywnościowych materiałów sypkich.

   

   

 • Firmy posiadające zakłady produkcyjne coraz większą uwagę przywiązują do bezpieczeństwa swoich pracowników. Jednym z elementów, które je zapewniają jest dobrze oświetlona hala produkcyjna.

  Wystawcami Strefy Lighting są producenci i dystrybutorzy rozwiązań z zakresu oświetlenia wykorzystywanego w przemyśle (m.in. pozwalające na większą energooszczędność, wilgotnoodporność i bezpieczeństwo). Swoje produkty i usługi zaprezentują firmy, które mają w swojej ofercie:

  • oświetlenie do stref zagrożonych wybuchem z certyfikatem ATEX,
  • oprawy hermetyczne LED,
  • naświetlacze z czujnikiem ruchu,
  • inteligentne oświetlenie przemysłowe,
  • żarówki przemysłowe,
  • usługi modernizacji oświetlenia w zakładzie produkcyjnym.
  • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej (przed hałasem, porażeniem, substancjami toksycznymi)
  • Odzież ochronna i robocza
  • Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
  • Środki i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
  • Środki higieniczne i wyposażenie sanitarne
  • Produkty i rozwiązania ergonomiczne na stanowiskach pracy
  • Zabezpieczenia antypoślizgowe
  • Pomosty robocze
  • Blokady zagrożeń mechanicznych (LOTO)
  • Znaki bezpieczeństwa, znakowanie instalacji niebezpiecznych
  • Ochrona przeciwpożarowa