Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SYMAS

Patronat honorowy

Patroni medialni