Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych – SYMAS

Partnerzy, patronaty i współpraca

Patronat honorowy

Patroni medialni