Tomasz Przybysławski

Tomasz_Przybyslawski.jpg

Tomasz Przybysławski

Firma: CTDI / Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Majątkiem Technicznym

O Prelegencie:

Absolwent Wydziałów Elektrotechniki i Automatyki oraz Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Ukończył podyplomowe studia Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz  studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Od początku ścieżki zawodowej związany z przemysłem – odpowiedzialny za realizacje wielu projektów reorganizacyjnych, optymalizacyjnych i usprawniających. Od roku 2002 pełnił funkcje kierownicze w zakresie działalności technicznej/ utrzymania ruchu w firmie Philips Consumer Electronic Industries Poland a następnie w Jabil Assembly Poland. W latach 2008-2010 pełnił funkcję Dyrektora Działu Inżynieryjnego w firmie Flextronics International Poland. Od 2010 roku związany z Grupą Kapitałową ORLEN, gdzie od 2010 do 2013 pracował na stanowisku Dyrektora Utrzymania Ruchu/Technicznego  w Grupie Unipetrol w Republice Czeskiej a w latach 2013 do 2019 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Techniki w PKN ORLEN S.A. Obecnie pracuje na  stanowisku Dyrektora ds. Techniczno-Jakościowych w firmie CTDI Poland.
Od wielu lat bierze aktywny udział w prowadzeniu prelekcji/wystąpień w zakresie utrzymania ruchu/zarządzania majątkiem technicznym/metod „lean” (m.in. TPM, 5S, VSM)  podczas seminariów i konferencji zarówno w Polsce jak i zagranicą. Przez kilka lat przewodniczył Komisji ds. Techniki w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.
Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Majątkiem Technicznym PAMMS – The Polish Asset Management and Maintenance Society.