Tomasz Klinkosz

Klinkosz-tomasz.png

Tomasz Klinkosz

Firma: Urząd Dozoru Technicznego

O Prelegencie:

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w specjalności Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 2006 roku ukończył studium podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa procesów przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W 2015 roku uzyskał certyfikat kompetencji American Petroleum Institute w zakresie API-580 Risk Based Inspection Professional (recertyfikowany w 2018 i 2021 roku).

Na co dzień zajmuje się analizami zagrożeń i ryzyka oraz planowaniem inspekcji urządzeń w oparciu o analizę ryzyka Risk Based Inspection (RBI). Wykonuje również badania techniczne urządzeń podlagających dozorowi technicznemu, oraz zajmuje się oceną zgodności urządzeń ciśnieniowych z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej, prowadzi audyty systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Prowadzi także audyty bezpieczeństwa procesowego wg kryteriów CCPS (Center of Chemical Process Safety) oraz API RP 581.
Jest wykładowcą Akademii UDT, gdzie prowadzi szkolenia z zakresu wymagań przepisów prawnych związanych z eksploatacją i wytwarzaniem urządzeń ciśnieniowych, bezpieczeństwa instalacji ziębniczych, bezpieczeństwa procesowego, RBI (Risk Based Inspection). Autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa urządzeń w instalacjach ziębniczych, Risk Based Inspection oraz Fitness-for-Service. Współautor Warunków Technicznych Dozoru Technicznego WUDT-RBI-2017 „Planowanie inspekcji urządzeń ciśnieniowych w oparciu o analizę ryzyka RBI (Risk Based Inspection)” oraz Wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego – Prowadzenie analiz i ocena ryzyka.