Andrzej Krupowicz

Krupowicz-andrzej.png

Andrzej Krupowicz

Firma: Anwil S.A.

O Prelegencie:

W roku 1996 ukończył Politechnikę Gdańską, na ówczesnym wydziale mechanicznym. Przez pierwszy rok po ukończeniu studiów pracował jako konstruktor oprzyrządowania do wykrojników i wtryskarek w swoim rodzinnym mieście. Od 1997r. osiadł we Włocławku i zaczął przygodę z diagnostyką maszyn początkowo w spółce usługowo remontowej, gdzie nabywał pierwszych doświadczeń związanych z diagnostyką maszyn, mając jednocześnie wgląd w proces remontowy diagnozowanych maszyn, co pozwalało wielokrotnie na konfrontację i ocenę przygotowanych diagnoz ze stanem faktycznym po demontażu. Wiedzę zdobytą w poprzedniej firmie od 2016r. do chwili obecnej poszerza i wykorzystuje w służbach SUR ANWIL S.A. prowadząc Dział Diagnostyki Maszyn mający za zadanie monitorowanie stanu maszyn i urządzeń zarówno w zakresie metod opartych o pomiary obchodowe (offline) jak i pomiary w trybie ciągłym (on-line), doskonalenie i rozwój stosowanych metod diagnostycznych oraz wsparcie w planowaniu remontów.