12. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania Materiałów Sypkich i Masowych - SYMAS

Zakres tematyczny

Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych
SYMAS 2020® to spotkanie mające na celu przedstawienie w sposób kompleksowy technologii związanych z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, sortowaniem, filtrowaniem, separacją, mieleniem i pakowaniem materiałów sypkich i masowych.Na targach zaprezentują się producenci i dostawcy:

 • maszyn sortujących, osuszających, mieszających, oddzielających, tnących, dzielących, mielących, rozdrabniających, łamaczy, kruszarek, młynów;

 • maszyn napełniających, silosów, lejków, zbiorników, wyposażenia podnoszącego i wywrotkowego, kontenerów, terminali materiałów sypkich;

 • aparatury pomiarowej i kontrolnej: systemów ważenia, dozowania, mieszania, pomiaru poziomu, czujników wilgotności, temperatury, wielkości ziarna, urządzeń mierzących zapylenie;

 • taśm transportujących i ich części, urządzeń monitorujących pracę taśmociągów, zgarniaków, wibratorów, łańcuchowych przenośników, wind, maszyn wibracyjnych;

 • filtrów, rozdzielaczy magnetycznych, cyklonów, wirówek, dmuchaw, filtrów odpylających;
 • systemów ważących, układów wagowych porcjująco-dozujących, wag o działaniu ciągłym, dozowników wagowych, wag taśmowych, systemów komputerowego ważenia, wag kontrolnych, wózków wagowych;
 • maszyn dyspersyjnych, mieszalników, aglomeratorów, liczników przepływu;
 • pękających dysków bezpieczeństwa, wykrywaczy metali, pochłaniaczy pyłu, analizatorów gazów, czujników bezpieczeństwa; systemów wczesnego wykrywania: detektorów gazów pożarowych, urządzeń sygnalizujących zasysanie dymu, kamer na podczerwień, punktów pomiarowych temperatury, urządzeń do zwalczania pożarów w silosach;

 • usług projektowania instalacji przemysłowych, audytu i certyfikacji;
 • usług transportu i spedycji materiałów sypkich (transport morski, kolejowy, drogowy, spedycja gałęziowa i intermodalna;

 • oświetlenie przemysłowe.

Usług transportu i spedycji materiałów sypkichMaszyny napełniające, silosy, lejkiAparatura pomiarowa i kontrolna