12. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SYMAS

Dlaczego Targi SYMAS®​?


Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SYMAS®  są spotkaniem mającym na celu przedstawienie w sposób kompleksowy technologii związanych z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, sortowaniem, filtrowaniem, separacją, mieleniem i pakowaniem materiałów sypkich i masowych. Ze względu na szerokie zastosowanie tych technologii, targi co roku odwiedzane są przez przedstawicieli niemalże każdej gałęzi przemysłu: od spożywczej przez chemiczną, budowlaną, rolniczą, aż do wydobywczej i wielu innych, w których przetwarza się materiały sypkie.


 

Profil ekspozycji obejmuje cały łańcuch technologii procesowej granulatów, proszków i materiałów sypkich:

 • przetwarzanie materiałów sypkich (kruszenie, granulowanie, mieszanie, chłodzenie, suszenie, przesiewanie)

 • obróbka i transport (sortowanie, filtrowanie, ważenie, dozowanie, transport przenośnikowy i pneumatyczny, aparatura pomiarowa)

 • magazynowanie (przechowywanie, silosy, technika magazynowania, pakowanie i przeładunek materiałów sypkich, hałdowanie)

 • zabezpieczenia przeciwwybuchowe i procesowe (urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem mieszanin pyłowo-powietrznych)

 • usługi dla branży (projektowanie i realizacja instalacji przemysłowych, remonty i utrzymanie ruchu, audyt i certyfikacja urządzeń, transport i spedycja materiałów sypkich)

 

7 stref tematycznych

STREFA-ZONE-ATEX-SYMAS-2020


ATEX

​​W trosce o najważniejszy element w każdym zakładzie produkcyjnym, jakim jest bezpieczeństwo, na Targach SYMAS® została zorganizowana strefa ATEX. W jej ramach Wystawcy prezentują urządzenia i rozwiązania z zakresu:

 • zabezpieczenia przeciwwybuchowe (czujniki ciśnienia, zapylenia, klapy bezpieczeństwa, urządzenia odpowietrzające, odsprzęgające, zasuwy odcinające, uziemienia elektrostatyczne);

 • zabezpieczenia procesowe (płytki bezpieczeństwa, zawory bezpieczeństwa, zawory oddechowe, przerywacze płomieni, przerywacze detonacji i deflagracji);

 • systemy odpylania i filtrowentylacji powietrza;
 • inne urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów;
 • usługi dla branży (szkolenia, tworzenie dokumentacji, audyt i certyfikacja).STREFA-ZONE-CEMENTOWO-WAPIENNICZA-SYMAS-2020


CEMENTOWO

-WAPIENNICZA

Specjalna strefa technologii dla przemysłu cementowo-wapienniczego, skierowana do odbiorców z cementowni, betoniarni, kopalni kruszyw, producentów materiałów budowlanych. Wystawcami Strefy są producenci i dostawcy maszyn i urządzeń używanych do:

 • wydobycia, transportu i przeładunku surowców skalnych;
 • kruszenia i homogenizacji;
 • przemiału i wypału surowca;
 • magazynowania (silosy);
 • redukcji zużycia energii i emisji CO2;
 • projektowania i realizacji inwestycji dla przemysłu cementowo-wapienniczego;
 • bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 • transportu i spedycji kruszyw, cementu, materiałów budowlanych​​.STREFA-ZONE-INDUSTRY-4.0-SYMAS-2020


PRZEMYSŁ 4.0

Koncepcja Przemysłu 4.0 od kilku lat jest jednym najgorętszych tematów dotyczących automatyzacji, cyfryzacji i robotyzacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego przemysłu stworzyliśmy na targach strefę tematyczną, która skupia najnowsze rozwiązania i technologie dla przemysłu z zakresu IoT.
STREFA-ZONE-FILTRY-SYMAS-2020


FILTRY

W procesach obróbki czy produkcji materiałów sypkich niejednokrotnie występuje zjawisko dużej różnorodności rozmiarów cząstek ziaren. Dlatego też specjaliści coraz częściej szukają najbardziej efektywnej metody oddzielania grubych i drobnych frakcji materiału sypkiego. Odpowiedzią na ich problemy jest nowa strefa tematyczna skierowana do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych projektowaniem, rozwojem, zakupem i sprzedażą urządzeń oraz usług związanych z filtrowaniem i separacją. W Strefie FILTRY zaprezentowane zostaną:

 • systemy analizy cząsteczek (np. cząsteczek pyłów);
 • ceramika porowata;
 • elementy filtrów;
 • filtry (różnych rodzajów);
 • materiały filtracyjne;
 • kolektory pyłu;
 • odpylacze;
 • separatory ciał stałych od cieczy.STREFA-ZONE-OUTSOURCING-SYMAS-2020


OUTSOURCING

Przedsiębiorstwa coraz częściej powierzają firmom zewnętrznym pieczę nad utrzymaniem ruchu zakładu produkcyjnego, dążąc do optymalizacji kosztów przy jednoczesnej poprawie efektywności prowadzonych działań. Tego typu usługi – czy to w zakresie całościowego czy też obszarowego utrzymania ruchu (np. w zakresie gospodarki mediami przemysłowymi, diagnostyki, czyszczenia przemysłowego), zostaną zaprezentowane w Strefie Outsourcingu.
STREFA-ZONE-LIGHTING-SYMAS-2020


LIGHTING - NOWOŚĆ

Firmy posiadające zakłady produkcyjne coraz większą uwagę przywiązują do bezpieczeństwa swoich pracowników. Jednym z elementów, które je zapewniają jest dobrze oświetlona hala produkcyjna.

Wystawcami Strefy Lighting są producenci i dystrybutorzy rozwiązań z zakresu oświetlenia wykorzystywanego w przemyśle (m.in. pozwalające na większą energooszczędność, wilgotnoodporność i bezpieczeństwo). Swoje produkty i usługi zaprezentują firmy, które mają w swojej ofercie:

- oświetlenie do stref zagrożonych wybuchem z certyfikatem ATEX,

- oprawy hermetyczne LED 

- naświetlacze z czujnikiem ruchu

- inteligentne oświetlenie przemysłowe

- żarówki przemysłowe

- usługi modernizacji oświetlenia w zakładzie produkcyjnym
STREFA-ZONE-MINING-SYMAS-2020


MINING - NOWOŚĆ

W sektorze górniczym sprzęt ma poprawnie funkcjonować w warunkach trudnych, a jego praca musi być niezawodna. To dla producentów, dystrybutorów i dostawców usług dla górnictwa została utworzona strefa Mining. Jest to miejsce dla firm, które dostarczają podzespoły stosowane m.in. w koparkach czerpakowych, wywrotkach wagonów, taśmach przenośnikowych, silosach, lejach oraz windach. Jednocześnie wystawcami strefy Mining są firmy, które posiadają urządzenia do wydobywania, przechowywania i transportu surowców, takich jak węgiel, rudy, sól czy żywnościowych materiałów sypkich.