O targachMiędzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SYMAS® to spotkanie mające na celu przedstawienie w sposób kompleksowy technologii związanych z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, sortowaniem, filtrowaniem, separacją, mieleniem i pakowaniem materiałów sypkich i masowych.


Rozwiązania prezentowane podczas Międzynarodowych Targów Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE przedstawiają technologie i metody służące zapobieganiu nieplanowanym postojom i polepszające efektywność produkcji zakładów przemysłowych.

Profil ekspozycji
Profil ekspozycji targów SYMAS® i MAINTENANCE obejmuje następujące zagadnienia:


 • przetwarzanie materiałów sypkich (kruszenie, granulowanie, mieszanie, chłodzenie, suszenie, przesiewanie)

 • obróbka i transport (sortowanie, filtrowanie, ważenie, dozowanie, transport przenośnikowy i pneumatyczny, aparatura pomiarowa)

 • magazynowanie (przechowywanie, silosy, technika magazynowania, pakowanie i przeładunek materiałów sypkich, hałdowanie)

 • zabezpieczenia przeciwwybuchowe i procesowe (urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem mieszanin pyłowo-powietrznych)

 • usługi dla branży (projektowanie i realizacja instalacji przemysłowych, remonty i utrzymanie ruchu, audyt i certyfikacja urządzeń, transport i spedycja materiałów sypkich)Kto jest Wystawcą Targów SYMAS i MAINTENANCE?


Na targach SYMAS® i MAINTENANCE zaprezentują się producenci i dostawcy z zakresu:

 • maszyn sortujących, osuszających, mieszających, oddzielających, tnących, dzielących, mielących, rozdrabniających, łamaczy, kruszarek, młynów;

 • maszyn napełniających, silosów, lejków, zbiorników, wyposażenia podnoszącego i wywrotkowego, kontenerów, terminali materiałów sypkich;

 • aparatury pomiarowej i kontrolnej: systemów ważenia, dozowania, mieszania, pomiaru poziomu, czujników wilgotności, temperatury, wielkości ziarna, urządzeń mierzących zapylenie;

 • taśm transportujących i ich części, urządzeń monitorujących pracę taśmociągów, zgarniaków, wibratorów, łańcuchowych przenośników, wind, maszyn wibracyjnych;

 • filtrów, rozdzielaczy magnetycznych, cyklonów, wirówek, dmuchaw, filtrów odpylających;

 • systemów ważących, układów wagowych porcjująco-dozujących, wag o działaniu ciągłym, dozowników wagowych, wag taśmowych, systemów komputerowego ważenia, wag kontrolnych, wózków wagowych;
 • maszyn dyspersyjnych, mieszalników, aglomeratorów, liczników przepływu;

 • pękających dysków bezpieczeństwa, wykrywaczy metali, pochłaniaczy pyłu, analizatorów gazów, czujników bezpieczeństwa; systemów wczesnego wykrywania: detektorów gazów pożarowych, urządzeń sygnalizujących zasysanie dymu, kamer na podczerwień, punktów pomiarowych temperatury, urządzeń do zwalczania pożarów w silosach;

 • usług projektowania instalacji przemysłowych, audytu i certyfikacji;

 • usług transportu i spedycji materiałów sypkich (transport morski, kolejowy, drogowy, spedycja gałęziowa i intermodalna;

 • diagnostyki, monitorowania i regulacji: systemy monitorowania stanu maszyn, aparatura diagnostyczna, instrumenty pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, kontroli elektrycznej, przyrządy pomiaru emisji gazów, urządzenia do monitoringu poziomu płynów przemysłowych, kamery termowizyjne;

 • mechaniki: elementy łączenia i montażu, napędy, koła zębate, łańcuchy, rolki, pasy napędowe, amortyzatory, technika liniowa, łożyska, systemy smarowania, uszczelnienia techniczne;

 • wyposażenia warsztatu zakładowego: przyrządy i aparatura (elektryczna, pneumatyczna i hydrauliczna), urządzenia spawalnicze, wózki warsztatowe, szafki i meble warsztatowe, odzież robocza, urządzenia do utrzymania czystości;

 • materiałów eksploatacyjnych i chemii technicznej: smary, oleje, chłodziwa, materiały izolacyjne, materiały ścierne, czyściwa, środki antykorozyjne, środki myjące, kleje techniczne;

 • elektryki i elektroniki: silniki, kable i przewody, bezpieczniki, przekaźniki, styczniki, wyłączniki, listwy, gniazdka, transformatory, szafy i tablice rozdzielcze, ogrzewacze i promienniki, oświetlenie przemysłowe, źródła zasilania, podzespoły i części elektroniczne;

 • automatyki i robotyki: systemy sterowania, łączność bezprzewodowa, sieci przemysłowe i transmisja danych, ethernet przemysłowy, kontrola procesu, roboty przemysłowe, systemy wizyjne, interfejsy i pulpity operatora;

 • hydrauliki i pneumatyki: zbiorniki, zawory, pompy, armatura, siłowniki, filtry powietrza, oleju, cieczy i gazów, węże przemysłowe urządzeń do transportu: przenośniki, dźwignice, podnośniki, windy, wózki jezdne, suwnice;

 • przemysłowych rozwiązań IT dla działów produkcji i utrzymania ruchu: oprogramowanie CMMS, EAM, ERP, RCM, MPM, MOM, PLM, systemy RFID, urządzenia mobilne;

 • BHP: środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna i robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, środki ochrony zbiorowej (przed hałasem, porażeniem, substancjami toksycznymi), zabezpieczenia antypoślizgowe, pomosty robocze, blokady zagrożeń mechanicznych (LOTO), znakowanie instalacji niebezpiecznych, zabezpieczenia procesowe i przeciwwybuchowe.


​​

8 stref tematycznych

STREFA-ZONE-ATEX-SYMAS-2022


ATEX

​​W trosce o najważniejszy element w każdym zakładzie produkcyjnym, jakim jest bezpieczeństwo, na Targach SYMAS® i MAINTENACE została zorganizowana strefa ATEX. W jej ramach Wystawcy prezentują urządzenia i rozwiązania z zakresu:

 • zabezpieczenia przeciwwybuchowe (czujniki ciśnienia, zapylenia, klapy bezpieczeństwa, urządzenia odpowietrzające, odsprzęgające, zasuwy odcinające, uziemienia elektrostatyczne);

 • zabezpieczenia procesowe (płytki bezpieczeństwa, zawory bezpieczeństwa, zawory oddechowe, przerywacze płomieni, przerywacze detonacji i deflagracji);

 • systemy odpylania i filtrowentylacji powietrza;
 • inne urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów;
 • usługi dla branży (szkolenia, tworzenie dokumentacji, audyt i certyfikacja).


STREFA-ZONE-CEMENTOWO-WAPIENNICZA-SYMAS-2022


CEMENTOWO

-WAPIENNICZA

Specjalna strefa technologii dla przemysłu cementowo-wapienniczego, skierowana do odbiorców z cementowni, betoniarni, kopalni kruszyw, producentów materiałów budowlanych. Wystawcami Strefy są producenci i dostawcy maszyn i urządzeń używanych do:

 • wydobycia, transportu i przeładunku surowców skalnych;
 • kruszenia i homogenizacji;
 • przemiału i wypału surowca;
 • magazynowania (silosy);
 • redukcji zużycia energii i emisji CO2;
 • projektowania i realizacji inwestycji dla przemysłu cementowo-wapienniczego;
 • bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 • transportu i spedycji kruszyw, cementu, materiałów budowlanych​​.


STREFA-ZONE-INDUSTRY-4.0-SYMAS-2022


PRZEMYSŁ 4.0Koncepcja Przemysłu 4.0 od kilku lat jest jednym najgorętszych tematów dotyczących automatyzacji, cyfryzacji i robotyzacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego przemysłu stworzyliśmy na targach strefę tematyczną, która skupia najnowsze rozwiązania i technologie dla przemysłu z zakresu IoT.

STREFA-ZONE-OUTSOURCING-SYMAS-2022


OUTSOURCINGPrzedsiębiorstwa coraz częściej powierzają firmom zewnętrznym pieczę nad utrzymaniem ruchu zakładu produkcyjnego, dążąc do optymalizacji kosztów przy jednoczesnej poprawie efektywności prowadzonych działań. Tego typu usługi – czy to w zakresie całościowego czy też obszarowego utrzymania ruchu (np. w zakresie gospodarki mediami przemysłowymi, diagnostyki, czyszczenia przemysłowego), zostaną zaprezentowane w Strefie Outsourcingu.

STREFA-ZONE-FILTRY-SYMAS-2022


FILTRY

W procesach obróbki czy produkcji materiałów sypkich niejednokrotnie występuje zjawisko dużej różnorodności rozmiarów cząstek ziaren. Dlatego też specjaliści coraz częściej szukają najbardziej efektywnej metody oddzielania grubych i drobnych frakcji materiału sypkiego. Odpowiedzią na ich problemy jest nowa strefa tematyczna skierowana do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych projektowaniem, rozwojem, zakupem i sprzedażą urządzeń oraz usług związanych z filtrowaniem i separacją. W Strefie FILTRY zaprezentowane zostaną:

 • systemy analizy cząsteczek (np. cząsteczek pyłów);
 • ceramika porowata;
 • elementy filtrów;
 • filtry (różnych rodzajów);
 • materiały filtracyjne;
 • kolektory pyłu;
 • odpylacze;
 • separatory ciał stałych od cieczy.

STREFA-ZONE-MINING-SYMAS-2022


MININGW sektorze górniczym sprzęt ma poprawnie funkcjonować w warunkach trudnych, a jego praca musi być niezawodna. To dla producentów, dystrybutorów i dostawców usług dla górnictwa została utworzona strefa Mining. Jest to miejsce dla firm, które dostarczają podzespoły stosowane m.in. w koparkach czerpakowych, wywrotkach wagonów, taśmach przenośnikowych, silosach, lejach oraz windach. Jednocześnie wystawcami strefy Mining są firmy, które posiadają urządzenia do wydobywania, przechowywania i transportu surowców, takich jak węgiel, rudy, sól czy żywnościowych materiałów sypkich.


STREFA-ZONE-LIGHTING-SYMAS-2022


LIGHTING

Firmy posiadające zakłady produkcyjne coraz większą uwagę przywiązują do bezpieczeństwa swoich pracowników. Jednym z elementów, które je zapewniają jest dobrze oświetlona hala produkcyjna.

Wystawcami Strefy Lighting są producenci i dystrybutorzy rozwiązań z zakresu oświetlenia wykorzystywanego w przemyśle (m.in. pozwalające na większą energooszczędność, wilgotnoodporność i bezpieczeństwo). Swoje produkty i usługi zaprezentują firmy, które mają w swojej ofercie:

 • oświetlenie do stref zagrożonych wybuchem z certyfikatem ATEX,
 • oprawy hermetyczne LED 
 • naświetlacze z czujnikiem ruchu
 • inteligentne oświetlenie przemysłowe
 • żarówki przemysłowe
 • usługi modernizacji oświetlenia w zakładzie produkcyjnym