10. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania Materiałów Sypkich i Masowych - SYMAS

Zakres tematyczny

Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SyMas 2018  to spotkanie mające na celu przedstawienie w sposób kompleksowy technologii związanych z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, sortowaniem, filtrowaniem, separacją, mieleniem i pakowaniem materiałów sypkich i masowych.

Na targach zaprezentują się producenci i dostawcy:


 • Maszyn sortujących, osuszających, mieszających, oddzielających, tnących, dzielących, mielących, rozdrabniających, łamaczy, kruszarek, młynów.

 • Maszyn napełniających, silosów, lejków, zbiorników, wyposażenia
  podnoszącego i wywrotkowego, kontenerów, terminali materiałów sypkich.


 • Aparatury pomiarowej i kontrolnej: systemów ważenia, dozowania, mieszania, pomiaru poziomu, czujników wilgotności, temperatury, wielkości ziarna, urządzeń mierzących zapylenie.

 • Taśm transportujących i ich części, urządzeń monitorujących pracę taśmociągów, zgarniaków, wibratorów, łańcuchowych przenośników, wind, maszyn wibracyjnych.

 • Filtrów, rozdzielaczy magnetycznych, cyklonów, wirówek, dmuchaw, filtrów odpylających.

 • Systemów ważących, układów wagowych porcjująco-dozujących, wag o działaniu ciągłym, dozowników wagowych, wag taśmowych, systemów komputerowego ważenia, wag kontrolnych, wózków wagowych.

 • Maszyn dyspersyjnych, mieszalników, aglomeratorów, liczników przepływu.

 • Pękających dysków bezpieczeństwa, wykrywaczy metali, pochłaniaczy pyłu, analizatorów gazów, czujników bezpieczeństwa; systemów wczesnego wykrywania: detektorów gazów pożarowych, urządzeń sygnalizujących zasysanie dymu, kamer na podczerwień, punktów pomiarowych temperatury, urządzeń do zwalczania pożarów w silosach.

 • Usług projektowania instalacji przemysłowych, audytu i certyfikacji.

 • Usług transportu i spedycji materiałów sypkich (transport morski, kolejowy, drogowy, spedycja gałęziowa i intermodalna)

Usług transportu i spedycji materiałów sypkichMaszyny napełniające, silosy, lejkiAparatura pomiarowa i kontrolnaStrefa ATEX: 

 

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe, systemy odpylania i filtrowentylacji powietrza, Inne urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów, usługi dla branży (szkolenia, tworzenie dokumentacji, audyt i certyfikacja).

 


Strefa Cementowo-Wapiennicza


Wychodząc naprzeciw tym potrzebom rozwiającej się branży kruszyw, na targach SyMas stworzyliśmy specjalną strefę technologii dla Przemysłu Cementowo-Wapienniczego, skierowaną do odbiorców z cementowni, betoniarni, kopalni kruszyw, producentów materiałów budowlanych.


Wystawcami Strefy będą producenci i dostawcy maszyn i urządzeń używanych do:

 • Wydobycia, transportu i przeładunku surowców skalnych
 • Kruszenia i homogenizacji
 • Przemiału i wypału surowca
 • Magazynowania (silosy)
 • Redukcji zużycia energii i emisji CO2

Do udziału zapraszamy również firmy świadczące usługi w zakresie:

 • projektowania i realizacji inwestycji dla przemysłu cementowo-wapienniczego
 • bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • transportu i spedycji kruszyw, cementu, materiałów budowlanych