11. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SYMAS

Konferencja "Nowoczesne technologie


w branży materiałów sypkich"

Targi SYMAS® nie byłyby kompletne bez corocznej konferencji organizowanej przez długoletniego partnera i patrona targów, magazyn – Powder&Bulk. Liczba zainteresowanych wydarzeniem słuchaczy rośnie każdego roku, dzięki merytorycznej i wartościowej tematyce prelekcji. 


Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się na stronie organizatora.

Środa, 02.10.2019 r., Sala konferencyjna WIEDEŃ

09:00 - 09:50    Rejestracja uczestników


09:50 - 10:00    Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji


10:00 - 10:20    Badania oporów obracania i trwałości krążników w warunkach obciążenia eksploatacyjnego

10:20 - 10:40    Zastosowanie ultradźwięków w procesach związanych z materiałami sypkimi

10:40 - 11:00    Dysze pulsacyjne - gwarancja przepływu materiałów sypkich w ekstremalnych warunkach


11:00 - 11:20    Wykorzystanie zaawansowanego pilotażowego systemu klasyfikacji i mielenia strumieniowego w atmosferze gazów obojętnych, do optymalizacji procesów przemysłowych

11:20 - 11:40    Oferta akredytowanego Laboratorium Badawczego Technicznych Środków Transportu i Materiałów AGH


11:40 - 12:00    Zagrożenie wybuchem w procesach transportu i magazynowania materiałów sypkich

12:00 - 13:00    Przerwa na kawę i zwiedzanie targów


13:00 - 13:20    Metody oczyszczania sit o zablokowanych otworach

13:20 - 13:40    Urządzenia do pomiaru cząstek


13:40 -14:00    Zasady bezpiecznej pracy w strefach zagrożenia wybuchem w odniesieniu do obowiązujących przepisów i przykładów z praktyki

14:00 - 14:20    Rozwiązania dla bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy z wykorzystaniem technologii filtrowentylacyjnych w standardzie ATEX dla pyłów wybuchowych

14:20 - 14:40    System rurowy Jacob – nowe centrum dystrybucyjne

14:40 - 15:00    Działania proekologiczne w przedsiębiorstwie

15:00 - 15:15    Losowanie nagród książkowych i zakończenie konferencji

15:15    Lunch


Kontakt z organizatorem: P. Agnieszka Tyc, Powder & Bulk, tel.: +48 510 485 880, e-mail: a.tyc@powderandbulk.com.pl