11. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SYMAS

O Targach

Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SYMAS®  to spotkanie mające na celu przedstawienie w sposób kompleksowy technologii związanych z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, sortowaniem, filtrowaniem, separacją, mieleniem i pakowaniem materiałów sypkich i masowychZe względu na szerokie zastosowanie tych technologii, targi co roku odwiedzane są przez przedstawicieli niemalże każdej gałęzi przemysłu: od spożywczej przez chemiczną, budowlaną, rolniczą, aż do wydobywczej i wielu innych, w których przetwarza się materiały sypkie.

Równocześnie z Targami SYMAS odbędą się 10. Międzynarodowe Targu Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji - MAINTENANCE.

Najważniejsze spotkanie branży materiałów sypkichProdukty i technologie do obróbki materiałów sypkichProfil ekspozycji obejmuje cały łańcuch technologii procesowej granulatów, proszków i materiałów sypkich:

 • Przetwarzanie materiałów sypkich (kruszenie, granulowanie, mieszanie, chłodzenie, suszenie, przesiewanie)
 • Obróbka i transport (sortowanie, filtrowanie, ważenie, dozowanie, transport przenośnikowy i pneumatyczny, aparatura pomiarowa)
 • Magazynowanie (przechowywanie, silosy, technika magazynowania, pakowanie i przeładunek materiałów sypkich, hałdowanie)
 • Zabezpieczenia przeciwwybuchowe i procesowe (urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem mieszanin pyłowo-powietrznych)
 • Usługi dla branży (projektowanie i realizacja instalacji przemysłowych, remonty i utrzymanie ruchu, audyt i certyfikacja urządzeń, transport i spedycja materiałów sypkich)4 strefy tematyczne

W trosce o najważniejszy element w każdym zakładzie produkcyjnym, jakim jest bezpieczeństwo, na Targach SYMAS została zorganizowana strefa ATEX. W jej ramach Wsytawcy prezentują urządzenia i rozwiązania z zakresu:

 • zabezpieczenia przeciwwybuchowe (czujniki ciśnienia, zapylenia, klapy bezpieczeństwa, urządzenia odpowietrzające, odsprzęgające, zasuwy odcinające, uziemienia elektrostatyczne).

 • zabezpieczenia procesowe (płytki bezpieczeństwa, zawory bezpieczeństwa, zawory oddechowe, przerywacze płomieni, przerywacze detonacji i deflagracji).

 • systemy odpylania i filtrowentylacji powietrza.
 • inne urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów.
 • usługi dla branży (szkolenia, tworzenie dokumentacji, audyt i certyfikacja).


Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwijającej się branży kruszyw, na targach SYMAS stworzyliśmy specjalną strefę technologii dla Przemysłu Cementowo-Wapienniczego, skierowaną do odbiorców z cementowni, betoniarni, kopalni kruszyw, producentów materiałów budowlanych.

Wystawcami Strefy są producenci i dostawcy maszyn i urządzeń używanych do:

 • wydobycia, transportu i przeładunku surowców skalnych
 • kruszenia i homogenizacji
 • przemiału i wypału surowca
 • magazynowania (silosy)
 • redukcji zużycia energii i emisji CO2
 • projektowania i realizacji inwestycji dla przemysłu cementowo-wapienniczego
 • bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • transportu i spedycji kruszyw, cementu, materiałów budowlanychKoncepcja Przemysłu 4.0 stała się obecnie jednym z najgorętszych tematów dotyczących automatyzacji, cyfryzacji czy robotyzacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego przemysłu stworzyliśmy na targach strefę tematyczną, skupiającą najnowsze rozwiązania i technologie dla przemysłu z zakresu IoT.

NOWOŚĆ! W procesach obróbki czy produkcji materiałów sypkich niejednokrotnie występuje zjawisko dużej różnorodności rozmiarów cząstek ziaren. Dlatego też specjaliści coraz częściej szukają najbardziej efektywnej metody oddzielania grubych i drobnych frakcji materiału sypkiego. Odpowiedzią na ich problemy jest nowa strefa tematyczna skierowana do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych projektowaniem, rozwojem, zakupem i sprzedażą urządzeń oraz usług związanych z filtrowaniem i separacją. 

W Strefie FILTRY zaprezentowane zostaną:

 • systemy analizy cząsteczek (np. cząsteczek pyłów)
 • ceramika porowata
 • elementy filtrów
 • filtry (różnych rodzajów)
 • materiały filtracyjne
 • kolektory pyłu
 • odpylacze
 • separatory ciał stałych od cieczy