Strefa dla Przemysłu Cementowo-Wapienniczego

Od wielu lat przemysł cementowo-wapienniczy odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce. Funkcjonujące u nas zakłady cementowo-wapiennicze należą do międzynarodowych grup producentów, które dysponują środkami na inwestycje i posiadają ogromne zaplecze techniczne i intelektualne. Jednak wymagania stawiane przez dyrektywy unijne wymuszają ciągłą konieczność modernizacji parku technologicznego tychże zakładów. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, na targach SyMas stworzyliśmy specjalną strefę technologii dla Przemysłu Cementowo-Wapienniczego, skierowaną do odbiorców z cementowni, betoniarni, kopalni kruszyw, producentów materiałów budowlanych.

Wystawcami Strefy będą producenci i dostawcy maszyn i urządzeń używanych do:

  • Wydobycia, transportu i przeładunku surowców skalnych
  • Kruszenia i homogenizacji
  • Przemiału i wypału surowca
  • Magazynowania (silosy)
  • Redukcji zużycia energii i emisji CO2

Do udziału zapraszamy również firmy świadczące usługi w zakresie:

  • projektowania i realizacji inwestycji dla przemysłu cementowo-wapienniczego
  • bezpieczeństwa i ochrony środowiska
  • transportu i spedycji kruszyw, cementu, materiałów budowlanych