Konferencja "Nowoczesne Technologie w Branży Materiałów Sypkich"


Wydarzenie, które co roku towarzyszy targom SyMas, organizowane jest przez długoletniego partnera i patrona - magazyn Powder&Bulk. Konferencja z roku na rok przyciąga coraz większe grono słuchaczy i stanowi doskonałe uzupełnienie Targów.                     

18 października br., podczas targów SyMas w Krakowie , odbędzie się 9. Konferencja NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BRANŻY MATERIAŁÓW SYPKICH, organizowana przez redakcję czasopisma Powder & Bulk.


W tym roku zaplanowano m.in. następujące tematy prelekcji:

- Nowe metody granulacji kompozytów polifunkcyjnych 

- Porównanie europejskich i amerykańskich standardów doboru podzespołów przenośników taśmowych

-  Ochrona aparatów i instalacji procesowych przed skutkami wybuchu

- Identyfikacja sprzężenia ciernego między materiałem sypkim i taśmą przenośnikową w aspekcie możliwości eksploatacyjnych nachylonych przenośników taśmowych

- Ciśnieniowa granulacja nawozów

- Nowoczesne metody sortowania materiałów skalnych i minerałów z zastosowaniem wielofunkcyjnych czujników elektronicznych

- Podajniki celkowe firmy Rotaval - tradycja i nowoczesność

- Kompleksowe systemy odpylania procesowego z automatycznym opróżnianiem jednostki filtracyjnej oraz transportem pyłów do miejsca ich składowania lub odzysku, wykonywane zgodnie z dyrektywą ATEX 

- Przegląd maszyn wibracyjnych do transportu, separacji i zagęszczania materiałów sypkich - rodzaje i zastosowania

- Formalne i techniczne zmiany wprowadzone przez dyrektywę Atex a badania bezpieczeństwa dla urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem

- Optymalny i skuteczny dobór środków ochrony indywidualnej do prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

- Od odpadu do produktu handlowego, ekologiczna instalacja do produkcji kruszywa lekkiego GRANSIL

- Zastosowanie modułowych poziomych filtrów workowych w odpylaniu procesów produkcji, transportu i magazynowania materiałów sypkich

- Czym zastąpić sita mechaniczne? Pomiar metodą optyczną, sposobem na kilkukrotne przyspieszenie kontroli granulacji

- Elastyczne zawieszenia podajników mimośrodowych.


Wkrótce opublikujemy szczegółowy harmonogram październikowej imprezy.


Koszt uczestnictwa to 100 zł netto od osoby, natomiast dla osób, które zgłoszą swój udział do 15 sierpnia obowiązywać będzie promocyjna cena 70 zł netto. W przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy, proponujemy dodatkowy rabat (szczegóły w formularzu).  Opłata ta obejmuje także materiały konferencyjne, poczęstunek, kawę, herbatę, napoje, lunch oraz bezpłatne wejście na targi SyMas dla uczestników konferencji.

Formularz zgłoszeniowy w załączniku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o jego wypełnienie i odesłanie skanu na adres mailowy: redakcja@powderandbulk.com.pl.