9.00 - 9.30 – Rejestracja uczestników

9:30 –  Rozpoczęcie konferencje i powitanie gości

9:40 – 10:00 - Specjalistyczne konstrukcje kruszarek udarowych

10:00 – 10:20 - Ważenie i dozowanie materiałów sypkich - metody i dobór urządzeń

10:20 – 10:40 - Wykonania higieniczne dozowników celkowych oraz ich czyszczenie. Dozowniki celkowe z systemem wykrywania zakłóceń

10:40 – 11:00 - Rękawy załadunkowe oraz ich dobór

11:00 – 11:20 - Sposób na niezawodny transport materiałów sypkich – zastosowanie nowoczesnych węży z tworzyw sztucznych

11:20 – 11:40 - System rurowy Jacob - tradycja i nowoczesność 

11:40 – 12:00 - Zastosowanie aeracji dynamicznej oraz technik wibracyjnych dla uzyskania płynnego przepływu materiałów sypkich w wybranych obiektach technologicznych

12:00 – 13:00 - Przerwa kawowa i czas na zwiedzanie stoisk

13:00 – 13:20 - Nowoczesne rozwiązania stacji przesypowych w transporcie przenośnikowym

13:20 – 13:40  - Sortowanie materiałów z wykorzystaniem hiperspektralnej analizy obrazu

13:40 – 14:00 - Innowacyjny analizator mini 3d – nowa metoda trójwymiarowego pomiaru cząstek

14:00 – 14:20 - Mobilne zestawy dozujące sorbent i inne reagenty

14:20 14:40 - Instalacje odpylania w wykonaniu ATEX dla pyłów wybuchowych i elementy konieczne do ich bezpiecznej eksploatacji

14:40 – 15:00 - Analiza ryzyka jako metoda umożliwiająca ograniczenie kosztów dostosowania urządzeń nieelektrycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

 15:00
– 16:00 - Zakończenie konferencji i czas na zwiedzanie stoisk