Konferencja "Nowoczesne Technologie w Branży Materiałów Sypkich"


Wydarzenie, które co roku towarzyszy targom SyMas, organizowane jest przez długoletniego partnera i patrona - magazyn Powder&Bulk. Konferencja z roku na rok przyciąga coraz większe grono słuchaczy i stanowi doskonałe uzupełnienie Targów.                     

18 października br., podczas targów SyMas w Krakowie , odbędzie się 9. Konferencja NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BRANŻY MATERIAŁÓW SYPKICH, organizowana przez redakcję czasopisma Powder & Bulk.


Harmonogram konferencji:


9.00 – 9.30 – Rejestracja uczestników


9.30 – 9.45  - "Porównanie europejskich i amerykańskich standardów doboru podzespołów przenośników taśmowych"


9.45 – 10.05  - "Elastyczne zawieszenia podajników mimośrodowych” 

10.05 – 10.25   - "Podajniki celkowe firmy Rota Val – tradycja i nowoczesność"


10.25 – 10.45 "Rury i kolana trudnościeralne stalowe i ceramiczne w transporcie pneumatycznym i hydraulicznym oraz dozowniki do materiałów sypkich


10.45 – 11.00 - "Identyfikacja sprzężenia ciernego między materiałem sypkim i taśmą przenośnikową w aspekcie możliwości eksploatacyjnych nachylonych przenośników taśmowych”

11.00 – 11.20 - "Przegląd maszyn wibracyjnych do transportu, separacji i zagęszczania materiałów sypkich - rodzaje i zastosowania”


11.20 – 11.40 - "Zastosowanie modułowych poziomych filtrów workowych w odpylaniu procesów produkcji, transportu i magazynowania materiałów sypkich”


11.40 – 12.00  - "Formalne i techniczne zmiany wprowadzone przez dyrektywę ATEX a badania bezpieczeństwa dla urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem”


12.00 – 12.20 - Przerwa kawowa i zwiedzanie targów


12.20 – 13.00 - „Ochrona aparatów i instalacji procesowych przed skutkami wybuchu”

13.00 – 13.20 - "Optymalny i skuteczny dobór środków ochrony indywidualnej do prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” 

13.20 – 13.40"Kompleksowe systemy odpylania procesowego z automatycznym opróżnianiem jednostki filtracyjnej oraz transportem pyłów do miejsca ich składowania lub odzysku, wykonywane zgodnie z dyrektywą ATEX” 

13.40 – 14.00 „Czym zastąpić sita mechaniczne? Pomiar metodą optyczną, sposobem na kilkukrotne przyspieszenie kontroli granulacji” 


14.00 – 14.20 - Nowe metody granulacji kompozytów polifunkcyjnych”


14.20 – 14.40 - "Nowoczesne metody sortowania materiałów skalnych i minerałów z zastosowaniem wielofunkcyjnych czujników elektronicznych”


14.40 – 15.00 - "Od odpadu do produktu handlowego, ekologiczna instalacja do produkcji kruszywa lekkiego GRANSIL”

15.00 – 15.20 - "Ciśnieniowa granulacja nawozów”


15.20 – 15.40 – „SAND TRACK SYSTEM – kontenerowe, wielowariantowe, mobilne linie do

                            przetwarzania kruszyw.”


15.40  Podsumowanie konferencji i lunch


Koszt uczestnictwa to 100 zł netto od osoby, natomiast dla osób, które zgłoszą swój udział do 15 sierpnia obowiązywać będzie promocyjna cena 70 zł netto. W przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy, proponujemy dodatkowy rabat (szczegóły w formularzu).  Opłata ta obejmuje także materiały konferencyjne, poczęstunek, kawę, herbatę, napoje, lunch oraz bezpłatne wejście na targi SyMas dla uczestników konferencji.

Formularz zgłoszeniowy w załączniku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o jego wypełnienie i odesłanie skanu na adres mailowy: redakcja@powderandbulk.com.pl.


Zapytania w sprawie konferencji prosimy kierować do:


Dobrochna Chudzik;  tel. 516 979 440; d.chudzik@powderandbulk.com.pl

Gabriela Rother; tel. 501 690 740; redakcja@powderandbulk.com.pl