10. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SYMAS

O Targach

Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SyMas  to spotkanie mające na celu przedstawienie w sposób kompleksowy technologii związanych z przetwarzaniem, przeładunkiem, transportem, magazynowaniem, sortowaniem, filtrowaniem, separacją, mieleniem i pakowaniem materiałów sypkich i masowychZe względu na szerokie zastosowanie tych technologii, targi co roku odwiedzane są przez przedstawicieli niemalże każdej gałęzi przemysłu: od spożywczej przez chemiczną, budowlaną, rolniczą, aż do wydobywczej i wielu innych, w których przetwarza się materiały sypkie.

maszyny napełniające, silosy i lejki

taśmy transportujące

Profil wystawców SyMas:

Producenci i dostawcy:

 

 • Maszyn sortujących, osuszających, mieszających, oddzielających, tnących, dzielących, mielących, rozdrabniających, łamaczy, kruszarek, młynów.
 • Maszyn napełniających, silosów, lejków, zbiorników, wyposażenia podnoszącego i wywrotkowego, kontenerów, terminali materiałów sypkich.
 • Aparatury pomiarowej i kontrolnej: systemów ważenia, dozowania, mieszania, pomiaru poziomu, czujników wilgotności, temperatury, wielkości ziarna, urządzeń mierzących zapylenie.
 • Taśm transportujących i ich części, urządzeń monitorujących pracę taśmociągów, zgarniaków, wibratorów, łańcuchowych przenośników, wind, maszyn wibracyjnych.
 • Filtrów, rozdzielaczy magnetycznych, cyklonów, wirówek, dmuchaw, filtrów odpylających.
 • Systemów ważących, układów wagowych porcjująco-dozujących, wag o działaniu ciągłym, dozowników wagowych, wag taśmowych, systemów komputerowego ważenia, wag kontrolnych, wózków wagowych.
 • Maszyn dyspersyjnych, mieszalników, aglomeratorów, liczników przepływu.
 • Pękających dysków bezpieczeństwa, wykrywaczy metali, pochłaniaczy pyłu, analizatorów gazów, czujników bezpieczeństwa; systemów wczesnego wykrywania: detektorów gazów pożarowych, urządzeń sygnalizujących zasysanie dymu, kamer na podczerwień, punktów pomiarowych temperatury, urządzeń do zwalczania pożarów w silosach.
 • Usług projektowania instalacji przemysłowych, audytu i certyfikacji
 • Usług transportu i spedycji materiałów sypkich (transport morski, kolejowy, drogowy, spedycja gałęziowa i intermodalna)

nowe kontakty biznesowe w strefie ATEX

Strefa ATEX:

 • Zabezpieczenia przeciwwybuchowe (czujniki ciśnienia, zapylenia, klapy bezpieczeństwa, urządzenia odpowietrzające, odsprzęgające, zasuwy odcinające, uziemienia elektrostatyczne).

 • Zabezpieczenia procesowe (płytki bezpieczeństwa, zawory bezpieczeństwa, zawory oddechowe, przerywacze płomieni, przerywacze detonacji i deflagracji).

 • Systemy odpylania i filtrowentylacji powietrza.
 • Inne urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów.
 • Usługi dla branży (szkolenia, tworzenie dokumentacji, audyt i certyfikacja).

Nowa strefa cementowo-wapiennicza


Strefa Cementowo-Wapiennicza

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom rozwiającej się branży kruszyw, na targach SyMas stworzyliśmy specjalną strefę technologii dla Przemysłu Cementowo-Wapienniczego, skierowaną do odbiorców z cementowni, betoniarni, kopalni kruszyw, producentów materiałów budowlanych.


Wystawcami Strefy będą producenci i dostawcy maszyn i urządzeń używanych do:

 • Wydobycia, transportu i przeładunku surowców skalnych
 • Kruszenia i homogenizacji
 • Przemiału i wypału surowca
 • Magazynowania (silosy)
 • Redukcji zużycia energii i emisji CO2


Do udziału zapraszamy również firmy świadczące usługi w zakresie:

 • projektowania i realizacji inwestycji dla przemysłu cementowo-wapienniczego
 • bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • transportu i spedycji kruszyw, cementu, materiałów budowlanych