workShops seminars

Seminaria workShops

Presentations of new possibilities, new products and concepts are fancied by all our guests every year. Participating in workShops seminars is a great opportunity for all specialists to share ideas and experiences. Seminars are free to attend by all visitors.


We present you the first topics of speeches:


Systemy do bezpłomieniowego wuolnienia wybuchu - Marcin Chromec - RSBP spol. s.r.o.

Teraźniejszość i przyszłość branży produkcji kruszyw - Aleksander Kabziński - Polski Związek Producentów Kruszyw 

Dozowanie suchych flokulantów w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla - dr inż. Ryszard Majchrzak - Kooperacja Polko

Oszczędność energii i niezawodność urządzeń dzięki technologii ultradźwiękowej - Jerzy Halkiewicz - UE Systems Rurope B.V.

Formalne i techniczne zmiany wprowadzone przez dyrektywę Atex i badania bezpieczeństwa dla urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem - Wojciech Bobecki - Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. zo.o.

Wymagania prawne dla pracodawców względem obowiązujących przepisów - dr inż. Tadeáš Podstawka - IHAS Sp. zo.o.


Soon we will present a full schedule of workShops seminars.workShops seminarsProfesionals lecturers and case studies from industry